Skanning

Depona digitaliserar alla typer av fysiska informationsbärare och är särskilt framstående när det ställs höga tekniska krav på resultat och effektivitet.

Vår specialitet är skanning av ritningar, kartor, teknisk dokumentation, böcker och alla format av bildkort, mikrofilm och mikrofiche.

Vi skannar även alla typer av fotografier och filmnegativ samt röntgenfilm i högsta möjliga upplösning.

Vi hjälper er att digitalisera ert fysiska material till önskat format med absolut högsta kvalitet.

Depona erbjuder en komplett lösning där vi i egen regi och utan underleverantörer ombesörjer hela digitaliseringsprojekt.

Teknisk-scanning

Nedan är några av de tjänster som kan vara av intresse i samband med ert digitaliseringsprojekt:

  • Planering och projektledning
  • Arkivkonsult för förberedelse av handlingar (eventuell gallring med mera) på plats hos er
  • Packning
  • Transport
  • Förberedelse inför digitalisering
  • Digitalisering av alla kända format av ritningar, dokument, mikrofilmsmedia och fotografier
  • Digitalt arkiv i säkrad servermiljö
  • Programvara för ritningshantering
  • Fysisk arkivförvaltning

Ni väljer fritt vilka tjänster ni önskar använda.

Med hjälp av våra systemutvecklare kan vi skapa skräddarsydda lösningar för att uppfylla mål och visioner för er framtida informationshantering.

Som komplement till våra egna programvaror samarbetar vi med flera utvecklare av digitala e-Arkiv och program för ritningshantering. Vi väljer i samarbete med er det mest fördelaktiga alternativet.

Vi ansvarar för arkivdigitaliseringen hos flera konsultbyråer samt företag inom bygg- och
konstruktionsbranschen.

Depona har stor kunskap, mångårig erfarenhet och teknisk kapacitet för alla typer av uppdrag.

Kontakta oss för att få hjälp med de frågor ni har.

Vi ser fram emot att hjälpa er med ert arkivprojekt!