Ett dokumentarkiv i molnet. När du har bestämt dig för ordning och reda.

e-Arkiv är en professionell molnbaserad digital arkivlösning för dig som enkelt vill kunna ladda upp din information och tryggt överlåta resten till oss. Du kan ladda upp din information till e-Arkivet. Var som helst. När som helst.

Depona ansvarar för funktionaliteten i lösningen vilket inkluderar tillgänglighet (upptid på servrar), pålitlighet och åtkomst, försäkringar samt möjlighet att säkerställa dokument och data. Användargränssnitt och administrationsverktyg uppfyller svenska myndigheters krav på spårbarhet.

All data lagras på våra egna servrar och datalagringsenheter som alla körs med våra egna mjukvaru-lösningar. Information om var servrarna fysiskt står och hur backuper genomförs redovisas som en del i tjänsten. Uppladdade dokument kan inte redigeras eller förvanskas då de finns i e-Arkivet. De är låsta vilket garanterar dokumentens autenticitet.

e-Arkiv är ett digitalt arkiv och en tjänst som är kopplat till våra andra tjänster såsom Visual Archive Office®. Tack vare att all dokumentation är förenlig med EU:s dataskyddsförordning, GDPR, så kan e-Arkiv vara ett steg på vägen för att uppfylla din organisations GDPR-strategi.