Vårt mål är att vara ert förstahandsval för arkivförvaltning.

Depona är ett dedikerat arkivföretag som erbjuder innovativa och effektiva arkivlösningar. Hos oss är kunden alltid i centrum.

Depona är ett stabilt företag med god ekonomi med högsta kreditrating. En konsekvent företagsledning med fokus på långsiktig stabil tillväxt med låg belåning borgar för att Depona har resurser för att tryggt hantera er information och material på bästa sätt. Även långt in i framtiden.

Alla är välkomna, ovsett om ni har några få pärmar eller flera hyllkilometer befintliga arkiv. Vi kan alltid erbjuda prisvärda och flexibla lösningar för just era behov.

Vi tar ansvar för vår miljö och vår omvärld.

Systematiskt strävar vi efter att minska vår energiförbrukning och söker använda så rena energikällor som möjligt.

Depona avsätter betydande medel till en miljöfrämjande stiftelse för klimatkompensering och skänker årligen stora summor till organisationer så som Läkare utan gränser. Vi anser att det är ett privilegium för vårt företag att kunna hjälpa till och bidra när så är möjligt. Oavsett vilka av våra tjänster eller produkter ni använder kan ni alltid vara säkra på att vi är en medveten och diskret leverantör som erbjuder de absolut bästa lösningarna. Till en skälig kostnad.