Arkivering såsom det alltid borde vara.

Depona har allt för att er arkivprocess skall vara flexibel och säker. I vår bastjänst hjälper vi er packa och transportera ert arkivmaterial samt registrera det i vårt webbaserade arkivsystem Visual Archive®. Tack vare sin funktionalitet med bilder erbjuder systemet en unik användarvänlighet som förenklar er arkivhantering. Arkivmaterialet förvaltas i våra arkiv.

Visual Archive® ger er full kontroll över er arkivering hos oss. Lösningen gör det möjligt för er att sköta allt som har med er arkivförvaltning att göra, från beställningar till genomgång och godkännande av destruktion.

När ni gör en beställning är den normalt utförd inom några få timmar.

Vi ombesörjer destruktion och utfärdar destruktionsintyg.

Depona tillhandahåller en helhetstjänst där arkivprocessen blir rationell, smidig, tidsenlig och lätthanterad från dag ett tills den dagen då dokumenten återvinns till nytt papper.

För utökade behov erbjuder vi ett stort utbud av tjänster:

Visual Archive Office® är ett komplett arkivhanteringssystem där arkivmaterial kan spåras från dag ett till destruktion oavsett om det är internt eller externt arkiverat med streckkoder eller RFID taggar på varje pärm eller box etikett.

E-arkisto, en professionell molntjänst, för att säkerställa redundans från er övriga serverdrift där vi tar ansvar för er information.

Arkivprodukter så som boxar, omslag, etiketter och allt som kan behövas för era fysiska dokument.