Alla behöver arkivera.

Alla verksamheter producerar information som behöver sparas. Informationen behöver sparas för eget behov, för att efterleva avtal och till följd av lagstiftning.

Oavsett anledning är det av stor vikt att minimera risken för skador på materialet och att hålla en hög säkerhetsnivå. Behöriga personer behöver även ha enkel och snabb tillgång till informationen, oavsett om det är i fysiskt eller digitalt format.

Att i egen regi arkivera på ett strukturerat och säkert sätt tar mycket tid och pengar i anspråk, inte minst för de särskilda lokaler som krävs för att upprätthålla en acceptabel nivå.

Depona är specialister på arkivförvaltning och ombesörjer ett stadigt ökande antal verksamheters arkivering.

Vi kan hjälpa er förbättra och effektivisera er arkivförvaltning och erbjuder tjänster som omfattar allt från rådgivning och hantering av några få arkivlådor till övertagande och drift av omfattande befintliga arkiv.