25 maj 2018 händer det. Är du redo?

GDPR, General Data Protection Regulation, träder i kraft över hela EU 25 maj i år. Denna nya dataskyddsförordning reglerar all behandling av personuppgifter. Kraven kommer att vara omfattande och böterna för de som inte sköter sig är dryga. Men det finns hjälp att få.

GDPR ersätter personuppgiftslagen, PUL, och innehåller hela 173 beaktandeskäl och 99 artiklar. Syftet med GDPR är att öka medborgarnas integritetsskydd och rättigheter. Detta tar sig uttryck i att kraven ökar på att företag och organisationer skall informera hur de hanterar uppgifter, vilka uppgifter och varför, stärks. Under vissa omständigheter skall det gå att säga nej till att de egna personuppgifterna används. I det ökade medborgarskyddet ingår även rätten att bli glömd. Att få uppgifter borttagna.

För de som brister i sin behandling av personuppgifter väntar en så kallad administrativ sanktions-avgift. Denna kan uppgå till 20 miljoner euro eller fyra procent av företagets eller organisationens globala omsättning. I Sverige är det Datainspektionen som ansvarar för att regelverket i GDPR efterlevs.

För de företag och organisationer som äger och hanterar personuppgifter så gäller det helt enkelt att ha koll på sin information och data. Och detta kan vara ett problem om informationen exempelvis är arkiverat på mikrofilm eller mikrofishe. En mikrofilm kan innehålla 17 000 dokument, att hitta rätt bild och skrapa bort eventuellt innehåll manuellt är både tidskrävande och mycket kostsamt.

Lösningen är att digitalisera och indexera sin arkiverade information och data.

Depona e-Arkiv är en professionell molnbaserad digital arkivlösning där du alltid har enkel och snabb åtkomst till den information du verkligen behöver. All dokumentation är förenlig med GDPR och inte minst viktigt, Depona agerar som personuppgiftsbiträde, PUB, för alla kunder som arkiverar sina personuppgifter hos oss. Har du istället behov av att hantera och förvara din information och data med egna mjukvarulösningar och på egna interna servrar? Inget problem, vi kan hjälpa dig att skanna ditt material på mikrofilm och mikrofische till ett digitalt format och överföra allt till er.

Om du ännu inte är redo för GDPR kan Depona e-Arkiv vara ett viktigt steg på vägen för att ditt företag eller din organisation skall efterleva de ställda kraven. Redan 25 maj 2018.