Depona AB erbjuder företag, organisationer samt offentliga myndigheter en fysisk fjärrarkiveringstjänst. Vår målsättning är att i alla led av vår leverans hålla högsta kvalitet och servicenivå samt attraktiva priser.

Depona AB ingår i dokumenthanteringskoncernen Depona. I koncernen ingår sju helägda arkivbolag i Sverige, Danmark, Finland och Lettland.

År 2016 omsatte Depona koncernen cirka 150 miljoner kronor.

Antalet anställda är ca 130 st.

Depona tillhandahåller en kundanpassad arkiv- och dokumenthanteringstjänst av högsta kvalitet, baserad på förvaltning av alla typer av dokumentation och ritningar.

Förvaltningen sker med tillämpning av innovativa kundanpassade lösningar för att säkerställa och underlätta arkivering och återsökning.

Depona har ett affärsområde – dokumenthantering, och ett definierat fokus för verksamheten:

Att till ett konkurrenskraftigt pris leverera den bästa (med avseende på såväl service, kvalitet som teknik) arkiv- och dokumenthanteringstjänsten på marknaden. Bolagets tjänster omfattar arkivering och konvertering till digitalt format av alla typer av mediebärare såsom pappersdokument, ritningar, kartor, mikrofilm och fiche, röntgenfilm, olika digitala medier och digital arkivering.

Depona vilar på en stabil finansiell grund då bolaget förutom sina många och välkända kunder har en finansiellt stark, långsiktig och engagerad ägare.

Depona har sedan tio år tillbaka högsta kreditvärdighet (AAA).

Depona är kvalitetscertifierat enligt standarden ISO 9001och för miljöledning ISO 14001.

Depona har kunder från alla typer av branscher och företags- och organisationsstorlekar. Från de största internationella koncernerna till små- och medelstora företag.

Depona in other countries

Depona.se

Depona.no

Depona.lv

Depona.dk